Visit the site in English.

Podržite našu CROWD FUNDING kampanju!


 


 


 Prikaži Atelje Janja Gora na većoj karti 

 

Atelje Janja Gora
Janja Gora 163b
47304 Plaški
tel.:095 911 86 29

info@janjagora.com
www.janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


Naši prijatelji, sponzori i donatori:

Općina Plaški

 


 


 

Radionice keramike za odrasle
Od listopada 2009 godine Atelje Janja Gora pokrenuo je kreativne radionice za izradu umjetničke i uporabne keramike.
Na radionice se mogu prijaviti svi oni koji u sebi osjećaju potrebu za kreativnim izražavanjem i žele se okušati u glini kao mediju.

Termini radionica: 
Ponedjeljak od 16.30 do 18.00 sati
i
Petak od 16.30 do 18.00 sati

Radionice oblikujemo po želji vas, polaznika – tako možete doći osloboditi svoju umjetničku stranu i razvijati keramičarsko znanje kao nešto što ćete raditi kao hobi u slobodno vrijeme, ali možete doći i izučiti struku kao nešto što će vam donijeti dodatan izvor prihoda te novo iskustvo jednog starog zanata.
Pristup svakom polazniku radionica je individualan, što znači da svaki polaznik sam određuje ritam kojim uči, brzinu tečaja te količinu znanja koju je spreman apsorbirati u jednom terminu. Učestalost pohađanja radionica također određuje sam polaznik, a individualan pristup osigurava mu da svaki put nastavi točno ondje gdje je stao.
Ukoliko želite dopuniti ovaj tjedni ritam, uvijek vam na raspolaganju stoje naše vikend radionice subotom.

Radinice se održavaju u Ateljeu Janja Gora, Janja Gora 163b, selo Janja Gora, općina Plaški.
Cijena radionica je Kn 50.- po radionici. Maximalan broj polaznika je 8 osoba.

Cijena uključuje instrukcije, materijale kao što su pigmenti i glazure, korištenje alata, paljenje keramike (energente) i osvježenje (kava, čaj). Cijena ne uključuje glinu koju prema potrebi možete kupiti u samom ateljeu.

Prijavite se dan dva prije kako bi smo mogli planirati. Prijaviti se možete telefonom na 095 911 86 27, mailom ili preko facebook-a.

Teorija...
Na radionicama polaznici upoznaju osnove teorije o glini i keramici kao materijalima, povijesti ovoga tradicionalnog obrta i umjetničke grane, sa posebnim naglaskom na povijest naših krajeva i umjetnički izraz Japoda, predpovjesnih stanovnika Like i Ogulinsko-plaščanske doline te njihovih suvremenika Kolapijana, Liburna, Delmata, Histra i drugih.

...i praksa
U praktičnom dijelu radionica polaznici upoznaju razne tehnike izrade predmeta od gline, počevši od rukom građenih objekata pa preko lončarskog kola sve do izrade kalupa i lijevanja gline.

Dekoracija i glaziranje
Zatim na red dolaze tehnike dekoracije i različiti načini primjene glazura u izradi keramike. Kako postići željene efekte kombinirajući glazure, boje i gline.

Paljenje
Da bi komad gline kojemu smo udahnuli život svojim rukama i inspiracijom zaista i zaživio treba proći vatrenu transformaciju. Prilikom paljenja na temperaturi od 900 ⁰C do 1320 ⁰C glina se pretvara u čvrsti vremenom neuništivi objekt. Na tečajevima se pečenje gline vrši u jednoj od naših električnih peći ali i pećima na plin i drva.
Posebna specijalnost Ateljea Janja Gora je paljenje gline na pretpovijesne načine kojima se postižu zadivljujući efekti. Na vikend radionicama organiziramo radionice posebnih tehnika, dekoriranja i paljenja koje se ne obrađuju tijekom redovitih radionica a za koje treba više vremena. Ove posebne aktivnosti dio su posebnog programa u koji se mogu uključiti svi zainteresirani kao i polaznici redovnih radionica.
Od ljeta 2013. godine atelje posjeduje anagamu (Janjagama), veliku peć na drva. Svojim gostima i polaznicima naših radionica nudimo i opciju paljenja keramike u ovoj peći. Obzirom da se radi o velikoj peći za koju je potrebno dosta raditi da bi se napunila, osmislili smo sezonska paljenja na kojima se skupno pale radovi više grupa i sudionika radionica. Kako se radi o specifičnoj organizaciji i procesu, svako se paljenje organizira i definira posebno. Više o samoj peći i paljenjima pogledajte na drugim stranicama.

Novac sakupljen od radionica koristi se za realizaciju ciljeva udruge u svrhu promocije keramike kao umjetnosti i kao pokretača društvenog, ekonomskog i turističkog razvoja kraja.

Za više informacija:
Atelje keramike Janja Gora
Branko Šupica, 095 911 86 29
Danijela Pešut, 095 911 86 27
info@janjagora.com

Facebook


 


 

Udruga građana Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora • OIB 46087009191• MB 2487977 • Rješenje Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
Klasa UP-I-230-02/09-01/2, Ur broj:2133-07-06/1-09-2 od 09. 02. 2009. • Žiro račun: 2340009-1110376382, Privredna banka Zagreb d.d.
Osoba odgovorna za zastupanje: Branko Šupica
© Atelje Janja Gora 2013