Lančić/pendant ‘Sedra’ (nr-200)

 104,00

Ručno izrađeni keramički privjesak inspiriran dugotrajnim procesima nastajanja sedre. Tehnikom izrade nastoje se dočarati fluidne forme vode i čvrste, ‘sedrene’ nakupine. Perla u sredini privjesaka dekorativni je detalj koji predstavlja dragocjenost cjelokupne pojave, (perla nije obavezni element, već se umeće po trenutnoj inspiraciji autora). Krajnja glazurna dekoracija izvedena je u boji tirkiza i sedefa ili prepuštena samoj strukturi gline.

Autor: Danijela Pešut (dpesut@janjagora.com)

Description

Ručno izrađeni keramički privjesak inspiriran dugotrajnim procesima nastajanja sedre. Tehnikom izrade nastoje se dočarati fluidne forme vode i čvrste, ‘sedrene’ nakupine. Perla u sredini privjesaka dekorativni je detalj koji predstavlja dragocjenost cjelokupne pojave, (perla nije obavezni element, već se umeće po trenutnoj inspiraciji autora). Krajnja glazurna dekoracija izvedena je u boji tirkiza i sedefa ili prepuštena samoj strukturi gline.

Više o sustavu Lika Quality pročitajte na Lika Quality stranicama.

Autor: Danijela Pešut (dpesut@janjagora.com)