Zdjela/bowl ‘Sedra’ (nr. 4)

 169,00

Zdjele kao bazna, iskonska forma za korištenje i čuvanje prirodnih blagodati. Inspirirane snagom vode koja u dugotrajnim prirodnim procesima stvara sedru, zdjele bilježe i na neki način zaustavljaju taj proces stalne promjene. Kamenina 1250 °C.

Autor: Danijela Pešut (dpesut@janjagora.com)

8 in stock

Description

Zdjela / bowl, 1250 °C (sedra)

Zdjele kao bazna, iskonska forma za korištenje i čuvanje prirodnih blagodati. Inspirirane snagom vode koja u dugotrajnim prirodnim procesima stvara sedru, zdjele bilježe i na neki način zaustavljaju taj proces stalne promjene. Kamenina 1250 °C. Serija ‘Sedra’ nosilac je ‘Lika Quality’ znaka, koji se dodjeljuje proizvodima koji njeguju i baštine tradiciju i kulturu Like. Više pročitajte na Lika Quality stranicama.

Bowls as a basic, primordial form for using and preserving natural benefits. Inspired by the power of water that creates tufa in long-lasting natural processes, the bowls record and in some way stop this process of constant change. Stoneware 1250 ° C.

Autor: Danijela Pešut (dpesut@janjagora.com)

Additional information

Dimensions 28 × 28 × 8 cm