Visit the site in English.

Podržite našu CROWD FUNDING kampanju!


 


 


 Prikaži Atelje Janja Gora na većoj karti 

 

Atelje Janja Gora
Janja Gora 163b
47304 Plaški
tel.:095 911 86 29

info@janjagora.com
www.janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


Naši prijatelji, sponzori i donatori:

Općina Plaški

 


 


 


Japodi - inspiracija drevnih vremena

Japodi su narod koji je živio na širem području Like, Plaščansko-ogulinske udoline i doline rijeke Une. Poznati kao vrsni ratnici i dobro organizirano pleme, svoje su postojanje bazirali na stočarstvu, zemljoradnji i lovu. Znano je da su rimljani imali najviše poteškoća upravo u osvajanju Japodske zamlje. Znano je da us na području Janja Gore imali veliko naselje, da su padine brda Plaška Glava krcate ostatcima njihovih naseobina. Samo istraživanje japodske kulture ponajviše je bazirano na materijalnim ostatcima pronađenim u ovakvim nastambama i grobovima. Više informacija i znanih podataka o Japodima možete pronaći u mnogim izvorima, kao i na internetu (hr wikipedija ili bs wikipedija).
Ono što je najviše privuklo našu pažnju jest njihov umjetnički izražaj, njihova duhovnost i mnogo toga što je o njima ostalo nedorečeno. Veliki dio našeg stvaralaštva pronalazi inspiraciju upravo u japodskoj ostavštini. Hodati istom zemljom, gnječiti istu glinu, sakupljati isto bilje, uzgajati iste životinje, disati isti zrak, ispijati vodu sa istih izvora kao i oni, budi neizmjernu radoznalost i motivaciju za otkrivanjem toga zaboravljenog svijeta.

Vjerujemo da su Japodi poznavali mnoge duhovne discipline današnjem svijetu nepoznate, kao što su spoznaje o svojstvu metala provodnika suptilnih energija, spoznaje o vodi kao jedinstvenom fluidu života koji u sebi nosi kod cjelokupnog svemira.
Činjenica da su njihova vrhunska božanstva bili Bindu - bog voda, Vidasus - bog iscjeliteljstva i Thana - boginja izvora neiscrpna su inspiracija.

Novije teze i istraživanja postanka svijeta i postojanja razvijenih civilizacija prije naše, još i više pobuđuju znatiželju. Atelje Janja Gora svoj rad i inspiraciju ponajviše duguje ovim našim pretcima. Stoga se trudimo što češće ih prizivati u sjećanje i davati im što više prostora u našim istraživanjima.

Od 2013. godine započinjemo sa izradom replika japodskog posuđa i nakita, koristeći pri tome crteže i radove mnogih arheologa i ilustratora koji su tome posvetili svoj rad. Naravno, radi se o umjetničkim interpretacijama i inspiracijama kojecrpe energiju iz bezvremenskih prostranstava našeg postojanja. U svrhu izvođenja ovoga programa, replike i nova inspirirana djela izrađivaćemo na radionicama koje organiziramo i za djecu i za odrasle. Koristimo glinu i materijale iz direktnog okoliša, gradimo peći za keramiku prema predpostavkama iz različitih povijesnih izvora.

Japodska keramika
2014. godine u planu je i svojevrsni kongres o Japodima i njihovom umjetničkom nasljeđu. Pored izložbe replika japodske umjetnosti, planirana su predavanja, prezentacije, gradnja i paljenje japodskih peći za keramiku, izleti na arheološke lokalitete.

U pripremama za ovaj kongres već smo stupili u kontakt sa arheolozima i povijesničarima, stručnjacima i umjetnicima koje želimo uključiti u ovaj projekt.
Nadamo se širokoj potpori i interesu i javnosti i struke i turista.

O svemu će te više moći čitati na ovim stranicama, ili na našim facebook stranicama.

Za više informacija:
Atelje keramike Janja Gora
Branko Šupica, 095 911 86 29
Danijela Pešut, 095 911 86 27
info@janjagora.com

Facebook

Udruga građana Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora • OIB 46087009191• MB 2487977 • Rješenje Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
Klasa UP-I-230-02/09-01/2, Ur broj:2133-07-06/1-09-2 od 09. 02. 2009. • Žiro račun: 2340009-1110376382, Privredna banka Zagreb d.d.
Osoba odgovorna za zastupanje: Branko Šupica
© Atelje Janja Gora 2013