Visit the site in English.

Podržite našu CROWD FUNDING kampanju!


 


 
Prikaži Atelje Janja Gora na većoj kartiAtelje Janja Gora
Janja Gora 163b
47304 Plaški
tel.:095 911 86 29

info@janjagora.com
www.janjagora.com
www.facebook.com/AteljeJanjaGora


Naši prijatelji, sponzori i donatori:

Općina Plaški


Atelje u funkciji razvoja turizma


Namjenjeno turističkim agencijama, turističkim zajednicama, organizatorima turističkih i sajamskih manifestacija, kreatorima politike razvoja turizma u ruralnim krajevima, svima zainteresiranima.

Za informacije o cijenama i mogućnostima obratite nam se mailom ili telefonom na 095 911 86 29.

Na ovoj stranici možete naći informacije o:
- kreativne teambuilding radionice
- radionice za turiste i posjete ateljeu
- radionice za ciljanje skupine
- mobilne radionice
- ljetni kampovi
- turistička vođenja
- gastronomija

Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora predstavlja važnu kariku i nezaobilaznu točku u razvoju ruralnog i kontinentalnog turizma Hrvatske. Često se pod takvim turizmom shvaća seoski turizam, sportski i rekreativni turizam, te onaj kulturni - manifestacijski, usko vezan za pojedine manifestacije i datume. Malo se pažnje posvećuje razvoju drugih oblika turizma temeljenim na drugačijoj ponudi.
Atelje Janja Gora zalaže se upravo za razvoj ovakvoga tipa turizma, smatrajući da je on nedovoljno razvijen i exploatiran u našim krajevima a da predstavlja ogroman neiskorišteni kapacitet za ekonomski razvoj cijelog kraja.

Kontinentalna Hrvatska nema more niti planine sa skijalištima, ali zato ima prirodu i ljude koji tamo žive i često se bave vrlo zanimljivim i atraktivnim, slučajnom ili namjernom posjetitelju poželjnim aktivnostima. Ovdje navodimo samo neke od mogućnosti koje mi nudimo u sklopu djelovanja ateljea na širenju kulture razmjene znanja i iskustava uobličene u orginalni turistički proizvod.

Kreativni rad, u svakoj svojoj pojavnoj manifestaciji, ljudima pruža osjećaj zadovoljstva i ispunjenja svojih unutrašnjih potreba. U našem ateljeu već smo nemali broj puta organizirali radionice za grupe ljudi koji su takve dane doživjeli kao svojevrsno duhovno osvježenje.
Neopterećeni problemima svakodnevnice, dnevnopolitičkim temama, ekonomskim, nacionalnim, rasnim i kulturološkim razlikama, mi posjetiocima nudimo mogućnost istinske predaje kreativnom radu i osobnom izražaju. Bez obzira na predhodno iskustvo u radu sa materijom, svako se vrlo brzo nađe u glini, poveže se sa dijelom svog praiskonskog duha, i prije nego li je i svjestan, shvati da mu je prošao cijeli dan u uživanju u radu.

U konkretnom smislu, pretočeno u turističku ponudu i uobličeno u turističku terminologiju to znači sljedeće:

Organizacija kreativnih teambuilding radionica
Učesnici se upoznaju sa materijalom i biraju zadatak kojim se zajednički žele baviti. Tako postoji mogućnost izrade zajedničke skulpture, murala, zidnog ili podnog mozaika, posuđa. U ovisnosti od izabrane teme učesnike se vodi kroz zadani program. Tijekom realizacije programa susreću se sa mnogim aspektima keramičarske umjetnosti i tradicionalnog lončarstva kao što su pronalaženje i kopanje gline u prirodi, priprema gline za produkciju, priprema različitih tipova gline, ovisno o projektu i potrebi, dizajn i smišljanje projekta (predmeta), rad na lončarskom kolu (atelje posjeduje dva kola), ručne tehnike izrade, kalupi, finalno oblikovanje i sušenje radova (predmeti, skulpture, murali).
Nakon 'sirovog' dijela radionice pristupa se paljenju i dekoraciji napravljenog, za što opet postoji ogromna varijacija mogućnost. Tako se paliti može u električnim pećima, plinskim pećima koristeći se tehnikama raku-a, pećima na drva, te primitivnim načinima paljenja u rupama u zemlji.
Posebnu čar ima paljenje u antičkim (rimskim) pećima, pećima od papira i privremeno sagrađenim pećima. Svaki od ovih načina paljenja zahtjeva potpuno sudjelovanje učesnika radionice u pripremi i izgradnji peći, te konačnog (ponekad višednevnog) paljenja.

Ovisno od želje i dogovora, djela nastala na ovakvim kreativnim teambuilding radionicama dostavljaju se i instaliraju u prostoru kompanije ili nekom drugom za to određenom mjestu. Montažu, transport i finalne radove odrađuju članovi Ateljea Janja Gora prema unaprijed dogovorenim uvijetima.
Natrag na vrh stranice...

Organizacija radionica za turiste
Iste ove gore navedene kreativne teambuilding radionice u prilagođenoj formi nude se i za organizirane turističke posjete. Uvjeti i teme mogu se odrediti i unaprijed, a mogu se 'prepustiti slučaju'. Posebno zanimljive radionice su radionice japanske raku tehnike, kao i radionice rada na lončaskom kolu.
U radionicama japanske raku tehnike gosti imaju prilike izabrati biskvitno paljene predmete u ateljeu, glazirati i dekorirati ih po vlastitom ukusu, uz profesionalno vođenje članova ateljea, te učestvovati u njihovom paljenju, vađenju užarenih predmeta iz vatre, te konačnom čišćenju i poliranju. Tako završene predmete svatko zatim može ponesti sa sobom kao orginalnu uspomenu i suvenir.
Ovdje treba napomenuti da se već i u samom startu razmišlja o povezivanju svih ovih ponuda sa značajkama i specifičnostima kraja. Tako su pripremljeni predmeti koji stoje na izbor gostima ujedno i orginalni suveniri koji predstavljaju kraj u kojem se nalaze, te samim tim i republiku Hrvatsku kao destinaciju orginalnog turizma.
Natrag na vrh stranice...

Radionice za ciljane skupine
Kao što se organiziraju radionice kreativnog teambuildinga i turističke radionice, također ih je moguće prilagoditi i posebnim ciljnim skupinama. Tako se mogu organizirati radionice za djecu osnovnih i srednjih škola upotpunjene edukativnim predavanjem o povijesti lončarstva, te prapovijesti i povijesti ovih krajeva. I u drugim, a posebno ovim radionicama posebnu pažnju posvećujemo povijesnom nasljeđu Japoda, kao prastanovnika ovih područja koji su iza sebe ostavili ogromno kulturno blago za inspiraciju dolazećim generacijama.
Umjetničkim smjerovima srednjih škola i akademijama nudimo prostor za upoznavanje i ispitivanje tehnika keramike koje nisu u mogućnosti izvesti ili susresti u svojim matičnim ustanovama.
Natrag na vrh stranice...

Mobilne radionice
Atelje Janja Gora u mogućnosti je veći dio gore navedenih radionica provesti i 'na terenu'. Organizirate li kulturne manifestacije i prigodna događanja a nedostaje vam kvalitetnih interaktivnih sadržaja, možete nam se obratiti da ih upotpunimo svojim performansom. Mi dolazimo sa svom potrebnom opremom i pripremljenim materijalima za održavanje kvalitetne i zanimljive radionice keramike. Ovisno od očekivane publike i potreba sa sobom donosimo lončarsko kolo na kojem posjetioci manifestacije mogu 'zaprljati' ruke i osjetiti kreatanje gline u rukama. Svaki napravljeni komad stavlja se na pločicu sa imenom onoga tko ju je izradio kako bi, ako želi imao mogućnost preuzeti je u našem ateljeu nakon paljenja. Tu su i razne tehnike ručne izrade na kojima se može isprobati, sa istom mogućnošću preuzimanja napravljenih komada.

Druga mogućnost je možda još interesantnija. Radi se o japanskoj raku tehnici paljenja keramike. U tom slučaju mi sa sobom donosimo određeni broj biskvitno paljenih figurica, posuda i sl., često tematski i izvedbom vezane za dotičnu manifestaciju. Sa sobom donosimo i plinsku raku peć za glazirno paljenje na mjestu događanja. Biskvitno paljenje predmete posjetioci zatim imaju prilike dekorirati i obojati da bi potom sudjelovali u njihovom paljenju, vađenju užarenih iz plamena peći, njihovom finalnom 'udimljavanju' te pranju i poliranju. Na ovaj način publika doista interaktivno sudjeluje u manifestaciji, a po želji ima priliku dekorirani gotovi predmet (stvoren svojim rukama), otkupiti i ponesti sa sobom kao uspomenu na taj dan. Kako su svi predmeti rađeni za samu manifestaciju organizator samim time ima i promotivni materijal za svoju manifestaciju.
Ova demonstracija dekoracije i paljenja vrlo je zanimljiva i atraktivna a za njeno izvođenje potrebno je samo osigurati nešto slobodnog vanjskog prostora za postavljanje peći i stolove za dekoraciju i glaziranje.

Ukoliko razmišljate o organizaciji ovakve demonstracije na vašoj manifestaciji i želite da predmeti za dekoriranje tematski budu vezani za vašu manifestaciju morate imati u vidu period potreban za izradu istih te nam se na vrijeme (min. dva mjeseca prije manifestacije) obratiti kako bi stigli izraditi i pripremiti pomenute predmete.
Natrag na vrh stranice...

Ljetni kampovi
Poseban dio ponude ateljea sačinjavaće od ljeta 2010 i kreativni ljetni kampovi, jedan kao dio programa 'Kreativci u Lici' a drugi kao opcionalne mogućnosti extra ponude. Na ovim kamping druženjima sudionici će imati prilike tijekom višednevnog boravka doživjeti keramičku umjetnost, ljepote kraja i čari upoznavanja i druženja do nezaboravnih razmjera. Izvođenje ovih programa u velikoj mjeri ovisi od financijske pomoći za izgradnju kampinga i sanitarnih kapaciteta pa se datum njihovog početka još ne može sa sigurnošću odrediti. U svakom slučaju, prije ili kasnije oni će postati dijelom stalne ponude ateljea.
Natrag na vrh stranice...

Turistička vođenja (nizozemski, hrvatski i engleski jezik)
Atelje Janja Gora, tj. jedan od njegovih osnivača gospodin Branko Šupica, licencirani je turistički vodič sa više od 5 godina iskustva za Karlovačku, Ličko-Senjsku, Primorsko-goransku i Istarsku županiju. U svrhu obogaćivanja i profesionalnog izvođenja svih programa i aktivnosti ateljea, gostima i posjetiocima na raspolaganju stoji i izvrsna profesionalna expertiza turističkog vođenja. Kao što definicija turističkog vodiča i kaže, gostima je ponuđena profesionalna informacija o povijesti te kulturnim i prirodnim znamenitostima kraja.

Pored sadržaja u ponudi samog ateljea Janja Gora posjetiocima se tako nude šetnje, biciklistički izleti i kratki auto izleti u okolinu kako bi posjetili i upoznali se sa ostalim znamenitostima kraja. Tu su uključene:
- posjete lokalnim proizvođačima (zdrave) hrane
- sudjelovanje u sezonskim radovima
- obilazak Plaškog, crkve, park, vođenje kroz povijest kraja
- posjet staroj utvrdi (Gradina), na Plaškoj Glavi, planinarska šetnja
- posjet japodskim arheološkim lokalitetima
- posjet izvoru rijeke Dretulje, upoznavanje sa njenim biodiverzitetom, upoznavanje sa njenim specifičnostima kao jedne od najčistijih rijeka svijeta i jednog od posljednjih cretova što je postalo razlogom njenog predlaganja za zaštićena područja u sklopu projekta Europske unije NATURA 2000.
- posjet drugim izvorima, vidikovcima i prirodnim znamenitostima Plaščanske doline
- posjet jezeru Blata/Begovac, svijetski jedinstvenom zbog svog periodičnog postojanja samo dijelom godine, što uzrokuje specifični vegetaciju i mikroklimu
- izleti u obližnje (turističke) centre, Plitvička jezera, Ogulin, Karlovac
- jednodnevni posjeti plažama na Jadranskom moru
- obilazak ostalih ruralnih i kontinentalnih destinacija (eko sela, natur resorts, muzeji, itd.)
Natrag na vrh stranice...

Gastronimija
I na kraju, ali svakako ne i posljednje, ne zaboravimo gastronomski užitak. Svima je dobro znano da za kompletan doživljaj sva čula moraju uživati, a nama u ateljeu to je jedna od prvih zadaća, osigurati nezaboravan posjet. Brojnim gostima i posjetiteljima našeg ateljea, pored stečenih iskustava, znanja i prijateljstava kao i kvalitetno provedenog vremena u posebnom sjećanju ostaje užitak koje su priužili svojim nepcima. Radi se tu o jelima tradicijske kuhinje, ali i o suvremenim jelima, o likerima i šljivovici pripremljenoj u ateljeu, krumpirima uzgojenim na njivama ateljea, domaćem ličkom siru, zdravoj izvorskoj vodi, vrhunskom vinu od naših suradnika iz Istre i Dalmacije te specijalitetima kao što su jela ispod peke (keramičke naravno), janjetini i odojku sa ražnja, roštilju u čijoj pripremi nerijetko sudjeluju i posjetioci, te nezaboravnim desertima.
Natrag na vrh stranice...

Smještaj
Atelje Janja Gora sam ne raspolaže sa smještajnim kapacitetima no u slučaju interesa za višednevne boravke i radionice, u direktnoj blizini nalaze se različite mogućnosti privatnog smještaja.
Natrag na vrh stranice...
Plaški se nalazi na putu za Plitvička jezera, 30 km udaljen od njih, pa se posjet ateljeu uvijek i vrlo lako može kombinirati sa posjetom Plitvicama. Sa druge strane,
ciljani posjet ateljeu Janja Gora može se upotpuniti posjetom Plitvicama.

Za više informacija:
Atelje Janja Gora
Branko Šupica, 095 911 86 29
Danijela Pešut, 095 911 86 27
info@janjagora.comUdruga građana Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora • OIB 46087009191• MB 2487977 • Rješenje Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
Klasa UP-I-230-02/09-01/2, Ur broj:2133-07-06/1-09-2 od 09. 02. 2009. • Žiro račun: 2340009-1110376382, Privredna banka Zagreb d.d.
Osoba odgovorna za zastupanje: Branko Šupica
© Atelje Janja Gora 2013