Visit the site in English.

Podržite našu CROWD FUNDING kampanju!


 


 


 Prikaži Atelje Janja Gora na većoj karti 

 

Atelje Janja Gora
Janja Gora 163b
47304 Plaški
tel.:095 911 86 29

info@janjagora.com
www.janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


Naši prijatelji, sponzori i donatori:

Općina Plaški

 


 


 

Kolonija keramičara 2008 - sofa sunca


Gazi, gazi
Fotografije...
Tema kolonije 2008 godine bila je izrada zajedničke skulpture - sofe sunca koja će biti postavljena na terenu ateljea. Radi se o skulpturi od papirne gline, tzv. 'paperclay'. U godinama koje dolaze nastajaće monumentalna djela koja će redom biti posvećena magijskim silama prirode. Nakon japodoskog totema nastavljamo sa sofom sunca. Radi se o višedjelnoj skulpturi većih dimenzija koja će se graditi prema pripremljenom nacrtu a svaki će učesnik kroz stvaranje svoga dijela skulpture ostaviti svoj osobni trag.

Papirna glina - Paperclay
Paperclay koristi se za izradu komada koji zahtjevaju extra čvrstoću pri samom radu i sušenju. Glina je otporna na deformacije (pogodna za izradu pločica), a nakon pečenja je laganija od ostalih vrsta. Uz pripremu mase i njenu primjenu pozabavili smo se i manje stručnim stvarima kao što su razmjena iskustava, druženje, zajedničko kuhanje i noćna druženja uz vatru i muziku.

Program
Po dolasku u atelje mala grupa učesnika odmah se bacila na posao u paranju novina i kartona u sitne komadiće dok su drugi, oni malo masivnije građe krenuli u gaženje ranije pripremljene smjese gline i rastopljenog papira. Nakon nekoliko sati 'plesanja' gluhog kola na temperaturi od oko 35 °C smjesa je postajala sve žitkija i podatnija.
Za sofu sunca je napravljena drvena konstrukcija obložena novinskim papirom kako bi se izbjeglo ljepljenje mase za drvo.
Drugoga dana šator koji smo postavili za suncobran postao je kišobran a temperatura se spustila za više od 10 stupnjeva.

Uporedo sa daljnjim gacanjem u blatu, počelo se i sa ljepljenjem mase na pripremljenu konstrukciju. Pomalo prevlažna glina nije se dala lako nanositi, no upornost, dobra volja i nadasve 'stručnost' već toga dana dale su naslutiti obrise buduće sofe.

Kako čitav projekt zahtjeva dugoročniju obradu, sofa je ostavljena da se osuši te se treba još nadograditi, dekorirati a zatim nakon potpunog sušenja podjeliti u dijelove i paliti.
Nakon prvog biskvitnog paljenja sofa se vraća na svoje postolje te čeka na terenu ateljea jedno dodatno glazirno paljenje na otvorenome, što samo po sebi najavljuje jedan veliki spektakl. O dešavanjima u vezi sa sofom sunca uvijek možete saznati na ovim stranicama.

Epilog
Jadna sofa prezimila je vani, na -15 nekoliko tjedana. Nakon što smo ispekli jedan dio, on se počeo ljuštiti i raspadati. Odlučeno je da se druga dva dijela zajedno sa trećim, već ispečenim, na proljeće 2010 zapale vani na terenu ateljea prekriveni hrpom granja i ostalog materijala. Što bude - biće, a sofa će ostati stajati na tom mjestu kao ogledni primjerak i pouka - oblikovana glina ne voli smrzavanje. Neoblikovanoj je svejedno, ionako je prije upotrebe treba dobro premjesiti.

 


Za više informacija:
Atelje Janja Gora
Branko Šupica, 095 911 86 29
Danijela Pešut, 095 911 86 27
info@janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


 

Udruga građana Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora • OIB 46087009191• MB 2487977 • Rješenje Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
Klasa UP-I-230-02/09-01/2, Ur broj:2133-07-06/1-09-2 od 09. 02. 2009. • Žiro račun: 2340009-1110376382, Privredna banka Zagreb d.d.
Osoba odgovorna za zastupanje: Branko Šupica
© Atelje Janja Gora 2013