Visit the site in English.

Podržite našu CROWD FUNDING kampanju!


 


 


 Prikaži Atelje Janja Gora na većoj karti 

 

Atelje Janja Gora
Janja Gora 163b
47304 Plaški
tel.:095 911 86 29

info@janjagora.com
www.janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


Naši prijatelji, sponzori i donatori:

Općina Plaški

 


 


 

6. kolonija keramike - Janja Gora 2011. - 'Drvo života'


Fotografije pogledajte ovdje. Ovogodišnja kolonija keramike pod imenom 'Drvo života' u sklopu redovitih aktivnosti naše udruge održana je u dvije etape. Prvi dio radionice održan je za vikend 23.-24. Travnja. Na ovoj radionici učesnici projekta zajednički su od gline izradili drvo visine oko 1,5 m. Drvo je nakon toga ostavljeno na sušnje nekoliko tjedana, zatim je biskvitno paljeno u električnoj peći (u nekoliko puta u djelovima - zbog veličine) a potom pripremano za finalnu obradu.

Dana 13. 8. izvršeno je još jedno paljenje drveta. Drvo je instalirano u park skulptura ateljea te na mjestu dekorirano različitim pigmentima i glazurama. Zatim je oko drveta napravljena konstrukcija privremene peći za finalno paljenje. Oko drveta se sa svih strana naložilo vatru a paljenje je trajalo oko 5 sati. Sutradan 14. 8. pećna konstrukcija je razmontirana i drvo je ugledalo svjetlo dana.

Pored montaže i paljenja drveta, tijekom nekoliko dana paljene su peći na drva i isprobavane nove kombinacije pepelnih glazura. Sve to je isprobavano najvećim dijelom za Chawan-e koji će biti izloženi na međunarodnoj izložbi u Opatiji.

Na ovogodišnjoj koloniji aktivno su sudjelovali prije svega mnogi članovi udruge, a za vrijeme izvođenja radova atelje su posjetili i mnogi gosti zainteresirani za proces zajedničke izgradnje monumentalne skulpture te njeno sušenje, paljenje i dekoriranje.
Kao trajni trag kolonije na prostoru ateljea ostala je još jedna skulptura povećavajući tako ukupni fond skulptura u nastajućem parku.

Jurta
U vremenu između priprema i paljenja drveta, sudionici ovogodišnje kolonije pozabavili su se izgradnjom krova - nadstrešnice na mjestu gdje će biti izgrađena glinena krušna peć u obliku zmaja. Proces gradnje na fotografijama možete vidjeti ovdje (picasa).
'Zmaj od Janja Gore', Ognjenka, tako je dobio krov nad glavom i sazreli su svi uvjeti za njegovo buđenje i uvođenje u život ateljea.
Krušna peć radiće se od tzv. COB-a, mješavine gline, slame i pijeska a cijeli proces biti će najavljen i nakon izgradnje, snimanja i fotografiranja objavljen na ovim stranicama.

Zahvaljujemo se članovima ateljea, sudionicima kolonije, sponzorima i donatorima, te drugim prijateljima našeg rada. Zahvale i Karlovačkoj županiji za financijsku potporu kolonije keramike.
Više fotografija dešavanja sa cjelokupnog vikenda koje je snimio gospodin Kosanović možete vidjeti ovdje.


Za više informacija:
Atelje Janja Gora
Branko Šupica, 095 911 86 29
Danijela Pešut, 095 911 86 27
info@janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


 

Udruga građana Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora • OIB 46087009191• MB 2487977 • Rješenje Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
Klasa UP-I-230-02/09-01/2, Ur broj:2133-07-06/1-09-2 od 09. 02. 2009. • Žiro račun: 2340009-1110376382, Privredna banka Zagreb d.d.
Osoba odgovorna za zastupanje: Branko Šupica
© Atelje Janja Gora 2013