Visit the site in English.

Podržite našu CROWD FUNDING kampanju!


 


 


 Prikaži Atelje Janja Gora na većoj karti 

 

Atelje Janja Gora
Janja Gora 163b
47304 Plaški
tel.:095 911 86 29

info@janjagora.com
www.janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


Naši prijatelji, sponzori i donatori:

Općina Plaški

 


 


 

1. Internacionalna kolonija keramičara - Janja Gora 2006


Učesnici 1. int. koloije kerami;ara
U organizaciji udruge keramičara "Het Laatste Huis" iz Belgije i Ateljea Janja Gora.
Od 1. do 10. kolovoza 2006 u prostoru našeg ateljea u Janja Gori (općina Plaški, Karlovačka županija) održana je 1. Internacionalna kolonija keramičara. Na manifestaciji je učestvovalo 20 učesnika iz Hrvatske, Srbije, Belgije, Nizozemske i Poljske.

Na prijedlog gospodina Lou Smeedtsa iz Belgijske udruge keramičara čiji smo i mi članovi, ove godine održano je prvo druženje keramičara iz nekoliko zemalja a u svrhu postavljanja kamena temeljca za internacionalni centar keramike u Janja Gori. Svoje područje djelovanja želimo proširiti i prezentirati široj javnosti kako bi pobudili interes za ove tehnike koje su kod nas gotovo potpuno izumrle.

Manifestacija
Prvih tri dana intenzivno se radilo na skulpturama od gline, kako pojedinačno, tako i skupno. Za vrijeme dok su se stvarala dijela, na drugoj strani gradile su se i pripremale peći za pečenje gline. Tako je napravljena jedna peć od siporex blokova, jedna od opeka, te se uz njih koristila i raku peć.
Četvrtog dana manifestacije prišlo se građenju peći od papira. Radi se o jednom od najstarijih načina paljenja gline, gdje se u prošlosti umjesto papira koristilo bilo koji materijal koji se lako rastapao i namakao u vodu u kojoj je predhodno razmućena glina. U takvu peć, slažu se dijela, zajedno sa suhom travom, drvima, papirom i ostalim dodatcima koji svojim izgaranjem doprinose pečenju gline kao i njenoj dekoraciji. Što se same dekoracije tiče, docent manifestacije gospodin Lou Smedts prisutnima je otkrio tajne pripremanja glazura od prirodnih materijala kao što su pepeo, jaja, stajski gnoj, pa čak i pivo.

Nakon prva četiri dana intenzivnog rada svi skupa smo posjetili Plitvička jezera, a nakon njih udrugu Tara iz Ličkog Petrovog sela, koja se bavi očuvanjem tradicionalnog tkanja. Jedna edukativna i zanimljiva posjeta.

Od šestog dana pristupilo se paljenju keramike. Kao što smo već pomenuli, učesnici su imali prilike upoznati se sa različitim metodama paljenja, pri čemu je naglasak stavljen na tradicionalne metode paljenja gline. Na nekoliko različitih primjera učesnici su mogli spoznati prednosti i nedostatke takvih načina paljenja gline, kao i tehnike koje mogu primjenjivati da bi povećali uspješnost svojih projekata.

Pored ‘tradicionalnog’ paljenja gline, učesnici su imali prilike upoznati se i sa ‘raku’ tehnikom dekoracije gline, gdje se glazirani predmeti iz peći vade na visokim temperaturama, te se stavljaju u piljevinu, vunu ili sl. kako bi se zbog temperaturnog šoka dobilo specijalne dekorativne efekte. Tokom održavanja manifestacije održane su i tri filmske večeri na kojima su bili prikazani filmovi o majstorima keramike iz Japana, Kine, SAD-a kao i Europe, te njihovim metodama i pristupima obrade ovoga plemenitoga materijala.

Sažetak
Manifestacija je u potpunosti uspjela, a tome u prilog govori i činjenica da se velik broj učesnika prijavio za učestvovanje na koloniji i sljedeće godine. 2. Internacionalna kolonija keramičara Janja Gora 2007, održati će se u trajanju od 13 dana i baviti će se aspektima paljenja gline u privremenim pećima, kao i dublje se uputiti u istraživanje prirodnih glazura. Manifestaciju smatramo izuzetno uspjelom. Nama samima dala je motivaciju i energiju za nastavak našeg projekta Internacionalnog centra keramike, a našim prvim posjetiteljima u sjećanju će ostati jedno lijepo iskustvo kombinirano sa stjecanjem novih znanja i upoznavanjem naše prelijepe zemlje.

Hvala svima...
Zahvaljujemo se svim učesnicima na njihovom posjetu i svemu što su podijelili sa nama. Zahvaljujemo se gospodinu Smedtsu na njegovom strpljenju i izuzetnoj profesionalnosti. Zahvaljujemo se svima koji su pomogli u izgradnji i svojim nadljudskim naporima dovršili objekat. Posebno hvala našim prijateljima Bošku (Tici) i Ranki Gverić.
Nakraju se zahvaljujemo humanitarnoj organizaciji ADRA, Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke i Karlovačkoj županiji i tvrtki Bosio iz Zagreba na pruženoj materijalnoj i moralnoj pomoći u realizaciji ovoga za nas i naš kraj veoma važnog poduhvata.


Za više informacija:
Atelje Janja Gora
Branko Šupica, 095 911 86 29
Danijela Pešut, 095 911 86 27
info@janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


 

 

Udruga građana Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora • OIB 46087009191• MB 2487977 • Rješenje Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
Klasa UP-I-230-02/09-01/2, Ur broj:2133-07-06/1-09-2 od 09. 02. 2009. • Žiro račun: 2340009-1110376382, Privredna banka Zagreb d.d.
Osoba odgovorna za zastupanje: Branko Šupica
© Atelje Janja Gora 2013