Visit the site in English.

Podržite našu CROWD FUNDING kampanju!


 


 


 Prikaži Atelje Janja Gora na većoj karti 

 

Atelje Janja Gora
Janja Gora 163b
47304 Plaški
tel.:095 911 86 29

info@janjagora.com
www.janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


Naši prijatelji, sponzori i donatori:

Općina Plaški

 


 


 

5. Internacionalna Kolonija keramike -Ptice na žici (Bird on the wire) Atelje Janja Gora 12. do 16. kolovoza 2010

Fotografsku priču kolonije možete vidjeti ovdje (picasa).Kao što je već poznato naš atelje već godinama redovito organizira radionice keramike za djecu. Kroz taj rad rodila se i ideja o sakupljanju svih tih radova u jednu zajedničku skulpturu, oblik koji će trajno zabilježiti razvoj.

Tako smo 2010. godine krenuli sa izradom ptica, od realnih do apstraktnih. Na svakoj od radionica gdje god da smo ih održavali radili smo ptice. Dio tih ptica instaliran je na svoju armaturu tijekom ovogodišnje kolonije. Za potrebe ove skulpture izrađena je konstrukcija od armature koja je zatim ugrađena u zemlju. Na armaturu su se nakon glaziranja instalirale ptičice. Oko cijele skulpture zatim je izgrađena privremen peć te se sve skupa zapalilo u sumrak, subota 14. kolovoza.
Nakon četverosatnog paljenja do topljenja glazure cijelu skulpturu razotkrili smo za finalno posipanje piljevinom, novinama, sijenom i ostalim zapaljivim materijalima. Sve je ponovno zatvoreno i ostavljeno da dogori i ohladi se.
U nedjelju smo očistiti skulpturu, divili se postignuću i rasporedili ptičice na njhova mjesta. Skulptura je postala dijelom stalnog fundusa ateljea i može se pogledati u vrijeme otvoreno za posjete. Više informacija i fotografija možete vidjeti na internet stranicama ateljea.
Ptice montirane na skulpturi radovi su djece osnovne škole Plaški i Saborsko, djece OŠ Ravna Gora, posjetitelja Ogulinskog festivala bajke kao i mnogih drugih radionica.


Za više informacija:
Atelje Janja Gora
Branko Šupica, 095 911 86 29
Danijela Pešut, 095 911 86 27
info@janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


 

Udruga građana Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora • OIB 46087009191• MB 2487977 • Rješenje Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
Klasa UP-I-230-02/09-01/2, Ur broj:2133-07-06/1-09-2 od 09. 02. 2009. • Žiro račun: 2340009-1110376382, Privredna banka Zagreb d.d.
Osoba odgovorna za zastupanje: Branko Šupica
© Atelje Janja Gora 2013