Visit the site in English.

Podržite našu CROWD FUNDING kampanju!


 


 


 Prikaži Atelje Janja Gora na većoj karti 

 

Atelje Janja Gora
Janja Gora 163b
47304 Plaški
tel.:095 911 86 29

info@janjagora.com
www.janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


Naši prijatelji, sponzori i donatori:

Općina Plaški

 


 


 

Radionice Subotom

Subotnje radionice keramike podijelili smo u dvije skupine, radionice za odrasle i radionice za djecu sa roditeljima, bakama, starateljima itd..

Jednodnevne radionice subotom
Radionice su individualne i potpuno otvorene. Da biste pristupili radionicama možete ali ne morate imati nikakva predznanja o keramici. Jedan od ciljeva i jest otvaranje svijeta mogućnosti kroz kreativno izražavanje u glini svima koji za to osjećaju potrebu ili to jednostavno žele.

Voditelji radionica svakome sudioniku pristupaju individualno, a svatko je slobodan raditi i razvijati upravo ono što želi. Na raspolaganju mu stoji sva oprema i alati potrebni za to, kao i stručna pomoć i savjeti od naših članova voditelja radionica. Obzirom da smo svjesni i drugih obaveza i (relativne) udaljenosti našeg ateljea ne postoji niti obaveza redovitog sudjelovanja. Kako se radi o individualnom pristupu, tako svatko može nastaviti tamo gdje je stao posljedni put. 

Radinice se održavaju u Ateljeu Janja Gora, Janja Gora 163b, selo Janja Gora, općina Plaški. 
Cijena jednodnevne radionice je Kn 350,- po osobi. Cijena uključuje instrukcije, materijale (osim gline koju možete kupiti u ateljeu), korištenje alata, paljenje keramike, osvježenje (kava, čaj) i zakusku. Maximalan broj polaznika jednog ciklusa je 8 osoba.

Radionice se održavaju prema prethodnoj najavi ili nakon prijava dovoljnog broja sudionika. Također, možete i sami formirati grupu prijatelja i/ili obitelji. U tome slučaju program radionice prilagodićemo vašim željama.


Početak programa u 10.30 sati
Ručak u 13.30 sati
Aktivnosti 14.30 do 17.30
Najave i upite za radionice kao i sva druga pitanja možete uputiti mailom na info@janjagora.com.

Neke od tema i mogućnosti koje se obrađuju jesu...

Teorija...
Na radionicama polaznici upoznaju osnove teorije o glini i keramici kao materijalima, povijesti ovoga tradicionalnog obrta i umjetničke grane, sa posebnim naglaskom na povijest naših krajeva i umjetnički izraz Japoda, predpovjesnih stanovnika Like i Ogulinsko-plaščanske doline te njihovih suvremenika Kolapijana, Liburna, Delmata, Histra i drugih.

...i praksa
U praktičnom dijelu radionica polaznici upoznaju razne tehnike izrade predmeta od gline, počevši od rukom građenih objekata pa preko lončarskog kola sve do izrade kalupa i lijevanja gline.

Dekoracija i glaziranje
Zatim na red dolaze tehnike dekoracije i različiti načini primjene glazura u izradi keramike. Kako postići željene efekte kombinirajući glazure, boje i gline.

Paljenje

Da bi komad gline kojemu smo udahnuli život svojim rukama i inspiracijom zaista i zaživio treba proći vatrenu transformaciju. Prilikom paljenja na temperaturi od 900 ⁰C do 1320 ⁰C glina se pretvara u čvrsti vremenom neuništivi objekt. Na tečajevima se pečenje gline vrši u jednoj od naših električnih peći ali i pećima na plin i drva.
Posebna specijalnost Ateljea Janja Gora je paljenje gline na pretpovijesne načine kojima se postižu zadivljujući efekti. Na vikend radionicama organiziramo radionice posebnih tehnika, dekoriranja i paljenja koje se ne obrađuju tijekom redovitih radionica a za koje treba više vremena. Ove posebne aktivnosti dio su posebnog programa u koji se mogu uključiti svi zainteresirani kao i polaznici redovnih radionica.
Od ljeta 2013. godine atelje posjeduje anagamu (Janjagama), veliku peć na drva. Svojim gostima i polaznicima naših radionica nudimo i opciju paljenja keramike u ovoj peći. Obzirom da se radi o velikoj peći za koju je potrebno dosta raditi da bi se napunila, osmislili smo sezonska paljenja na kojima se skupno pale radovi više grupa i sudionika radionica. Kako se radi o specifičnoj organizaciji i procesu, svako se paljenje organizira i definira posebno. Više o samoj peći i paljenjima pogledajte na drugim stranicama.


 

Vikend radionice i specijalna događanja
Neke od vikend radionica ujedno su i specijalna događanja, radionice koje se bave nekim posebnim aspektima keramike, inače neizvedivim u redovitim radionicama, ili namjenjenih posebnim ciljnim skupinama. Ove radionice obuhvaćaju široki pojam aktivnosti pa nabrajamo samo neke od njih.

Pitfire
Dekoracija keramike raznim solima metala, zatim paljenje tako pripremljenih komada u rupama u zemlji. Za izvođenje ovoga programa potrebno je više od jednoga dana i uglavnom se izvodi subotom i nedjeljom.

Raspored

Dolazak u atelje između 10.00 i 10.30, dobrodošlica, kava, čaj i upoznavanje sa tehnikom, zatim pripremanje marinada, polijevanje i dekoriranje komada, pripremanje drva za vatru, slaganje komada u rupu, paljenje i 'dežurstvo' pored vatre (pitfire).
Ovakve vatre gore po nekoliko sati a hlađenje komada traje do jutra sljedećeg dana. Tijekom paljenja učesnici provode vrijeme razmjenjujući iskustva i prijateljstva, baveći se nekom drugom tehnikom ili ponuđenom aktivnosti ili obilaze i upoznavaju okolinu.
Sljedećeg dana otvaramo rupu i divimo se onome što je nastalo, čišćenje i pospremanje komada i terena, evaluacija postignutih rezultata i završetak radionice.

Paperclay
Radionica koja se izvodi u jednom ili dva vikenda. Radi se o pripremi i korištenju papirne gline za izradu osjetljivih (malih) ili monumentalnih (velikih) komada. Učesnici ovih radionica naučiti će sve o pripremanju papirne gline i okušati se u izradi skulptura od iste. Ova glina posebno je pogodna za izradu velikih komada pa se ovakva radionica može koristiti i kao teambuilding radionica za skupine ljudi koji putem kreativnog druženja prepoznaju svoje sličnosti i razlike.

Raspored
Učesnici se okupljaju u atelju oko 10.00 u subotu (ponekad već i petak popodne). Dobrodošlica, kava, čaj. Upoznavanje sa tehnikom, priprema gline uporedno sa izradom predmeta. Upoznavanje sa mogućnostima koje materija pruža.

 

Peć od papira
adionica koja se izvodi u više vikenda ili dana uzastopce zbog svoje kompleksnosti. Izrada peći od gline i papira. Komadi paljeni u ovakvim pećima dobijaju poseban izgled zbog interakcija plamena i supstanci koje se dodaju u peć tijekom slaganja peći. Kao i kod ostalih radionica dobar dio dana se zajednički radi na projektu ali ostaje dovoljno vremena za kvalitetno druženje i razmjenu znanja i iskustava.

Kod raku i ostalih radionica raspored je sličan a biti će detaljno naveden prilikom objave radionica.

Ostale mogućnosti
Među ostale ponuđene mogućnosti spadaju različite kreativne radionice vođene našim vanjskim suradnicima. Od tehnika grafike i dubokog tiska, do sakupljanja ljekovitog bilja. Od turnira u streličarstvu lukom i strelom do astroloških radionica. Sve radionice bazirane su na poticanju i razvijanju kreativnosti u svrhu duhovnog razvoja. 
Radionice i aktivnosti koje potiču agresivne energije i ponašanje kao što su paintball, motocross, gađanje glinenih golubova i sl. nemaju mjesta u programu rada Ateljea Janja Gora i ne nalaze se na popisu ponuđenih niti poželjnih aktivnosti.
O radionicama koje će se organizirati možete uvijek saznati vraćajući se redovito na ove stranice ili putem emaila.

Novac prikupljen radionicama koristi se za realizaciju ciljeva udruge u svrhu promocije keramike kao umjetnosti i kao pokretača socijalnog, društvenog, ekonomskog i turističkog razvoja kraja.

Za više informacija:
Atelje Janja Gora
Branko Šupica, 095 911 86 29
Danijela Pešut, 095 911 86 27
info@janjagora.com


 


 

Udruga građana Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora • OIB 46087009191• MB 2487977 • Rješenje Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
Klasa UP-I-230-02/09-01/2, Ur broj:2133-07-06/1-09-2 od 09. 02. 2009. • Žiro račun: 2340009-1110376382, Privredna banka Zagreb d.d.
Osoba odgovorna za zastupanje: Branko Šupica
© Atelje Janja Gora 2013